На стиховне стихиры воскресны, глас 4.

На Господи воззвах воскресны, голос 4.

Изведи́из темни́цы ду́шу мою́, / испове́датися Имене Твоему́.

Животворя́щему Твоему́ Кресту́, / непреста́нно кла́няющеся, Христе́ Бо́же, / тридне́вное Воскресе́ние Твое́ сла́вим: / тем бо обнови́л еси́ истле́вшее челове́ческое естество́, Всеси́льне, / и и́же на Небеса́ восхо́д обнови́л еси́ нам На стиховне стихиры воскресны, глас 4., // я́ко Еди́н Благ и Человеколю́бец.

Мене́ожидают пра́ведницы, / до́ндеже возда́си мне.

Дре́ва преслуша́ния запреще́ние разреши́л еси́, Спа́се, / на дре́ве кре́стнем во́лею пригвозди́вся, / и во ад соше́д, Си́льне, / сме́ртныя у́зы, я́ко Бог, растерзал еси́. / Те На стиховне стихиры воскресны, глас 4.́мже кла́няемся е́же из ме́ртвых Твоему́ Воскресе́нию, / ра́достию вопию́ще: // Всеси́льне Го́споди, сла́ва Тебе́.

Из глубины́воззва́х к Для тебя́, Го́споди, / Го́споди, услы́ши голос мой.

Врата́ а́дова сокруши́л еси́, Го́споди, / и Твое́ю сме́ртию сме́ртное На стиховне стихиры воскресны, глас 4. ца́рство разруши́л еси́: / род же челове́ческий от истле́ния свободи́л еси́, / живо́т и нетле́ние миру дарова́в, // и ве́лию ми́лость.

Ины стихиры, Анатолиевы, голос 4:

Да бу́дут у́ши Твои́/ вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

Прииди́те, воспои́м лю́дие, / Спа́сово тридне́вное воста́ние, / и На стиховне стихиры воскресны, глас 4.́мже изба́вихомся а́довых нереши́мых уз; / и нетле́ние и жизнь вси восприя́хом зову́ще: / Распны́йся, и Погребы́йся, и Воскресы́й, / спаси́ ны Воскресе́нием Твои́м, // Еди́не Человеколю́бче.

Аще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т; / я́ко у Для тебя́очище́ние есть.

Ангели и На стиховне стихиры воскресны, глас 4. челове́цы, Спа́се, / Твое́ пою́т тридне́вное Воста́ние,/ и́мже озари́шася вселе́нныя концы́, / и рабо́ты вра́жия вси изба́вихомся, зову́ще: / Животво́рче Всеси́льне Спа́се, / спаси́ ны Воскресе́нием Твои́м, // Еди́не Человеколю́бче.

Имене ра́ди Твоего́потерпе́х Тя, Го́споди На стиховне стихиры воскресны, глас 4., потерпе́душа́моя́в сло́во Твое́, / упова́душа́моя́на Го́спода.

Врата́ ме́дная стерл еси́, / и вереи́ сокруши́л еси́, Христе́ Бо́же, / и род челове́ческий па́дший воскреси́л еси́. / Сего́ ра́ди согла́сно вопие́м: // Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́.

От стра́жи у́тренния до На стиховне стихиры воскресны, глас 4. но́щи, от стра́жи у́тренния, / да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

Го́споди, е́же от Отца́ Твое́ Рождество́ / безле́тно есть и присносу́щно: / е́же от Де́вы воплоще́ние, / неизрече́нно челове́ком и несказа́нно: / и е́же во ад соше́ствие стра́шно диа́волу и а На стиховне стихиры воскресны, глас 4.́ггелом его́: / погибель бо попра́в, тридне́вен воскре́сл еси́, / нетле́ние подава́я челове́ком, // и ве́лию ми́лость.

Слава, и сейчас, Богородичен: Иже Тебе́ ра́ди богооте́ц проро́к Дави́д / пе́сненно о Тебе́ провозгласи́, / вели́чия Тебе́ Сотво́ршему: / предста́ Цари́ца одесну На стиховне стихиры воскресны, глас 4.́ю Тебе́. / Тя бо Ма́терь, Хода́таицу Живота́ показа́, / без отца́ из Тебе́ вочелове́читися Благоволи́вый Бог, / да Собственный па́ки обнови́т о́браз, истле́вший страстьми́, / и заблу́ждшее горохи́щное обре́т овча́, / на ра́мо восприи́м, к Отцу́ принесе́т, и На стиховне стихиры воскресны, глас 4. Своему́ хоте́нию, / с Небе́сными совокупи́т Си́лами, / и спасе́т, Богоро́дице, мир, // Христо́с име́яй ве́лию и бога́тую ми́лость.

На стиховне стихиры воскресны, голос 4.

Го́споди, восше́д на Крест, / пра́деднюю на́шу кля́тву потреби́л еси На стиховне стихиры воскресны, глас 4.́, / и соше́д во ад, ве́чныя у́зники свободи́л еси́, / нетле́ние да́руя челове́ческому ро́ду, / сего́ ра́ди пою́ще сла́вим// Животворя́щее и Спаси́тельное Твое́ Воста́ние.

Стих: Госпо́дь воцари́ся, / в ле́поту облече́ся.

Пове́шен на дре́ве, Еди́не Си́льне На стиховне стихиры воскресны, глас 4., / всю тварь поколеба́л еси́: / положе́н же во гро́бе, живу́щия во гробе́х воскреси́л еси́, / нетле́ние и жизнь да́руя челове́ческому ро́ду. / Те́мже пою́ще, сла́вим // тридне́вное Твое́ Воста́ние.

Стих: Ибо утверди́вселе́нную, / я́же не подви́жется.

Лю́дие беззако́ннии, Христе На стиховне стихиры воскресны, глас 4.́, / Тебе́, преда́вше Пила́ту, распя́ти осуди́ша, / неблагода́рнии о Благоде́теле яви́вшеся. / Но во́лею претерпе́л еси́ погребе́ние: / самовла́стно воскре́сл еси́ тридне́вно, я́ко Бог, // да́руя нам безконе́чный живо́т, и ве́лию ми́лость.

Стих: До́му Твоему́подоба́ет На стиховне стихиры воскресны, глас 4. святы́ня, / Го́споди, в долготу́дний.

Со слеза́ми жены́ доше́дша гро́ба, Тебе́ иска́ху, / не обре́тша же, рыда́юща с пла́чем вопию́ща глаго́лаху: / увы́ нам, Спа́се наш Царю́ всех, / ка́ко укра́ден был еси́; / ко́е же ме́сто держи́т Живоно На стиховне стихиры воскресны, глас 4.́сное Те́ло Твое́? / Ангел же к ним отвещава́ше, не пла́чите, глаго́лет, / но ше́дша пропове́дите, я́ко воскре́се Госпо́дь, // подая́ нам ра́дость, я́ко Еди́н Благоутро́бен.

Слава, и сейчас, Богородичен:При́зри на моле́ния Твои́х раб, Всенепоро На стиховне стихиры воскресны, глас 4.́чная, / утоля́ющи лю́тая на ны воста́ния, / вся́кия ско́рби нас изменя́ющи. / Тя бо, Еди́ну, тве́рдое и изве́стное Утвержде́ние и́мамы, / и Твое́ предста́тельство стяжа́хом. / Да не постыди́мся, Влады́чице, Тя призыва́ющии, / потщи́ся На стиховне стихиры воскресны, глас 4. на умоле́ние, Тебе́ ве́рно вопию́щих: / ра́дуйся, Влады́чице, всех По́моще, Ра́досте и Покро́ве, // и Спасе́ние душ на́ших.

На хвалитех стихиры воскресны, голос 4:

Сотвори́ти в их трибунал напи́сан: / сла́ва сия́бу́дет всем преподо́бным Его́.

Крест претерпе́вый и погибель, / и воскресы́й из ме́ртвых, / Всеси На стиховне стихиры воскресны, глас 4.́льне Го́споди, // сла́вим Твое́ Воскресе́ние.

Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, / хвали́те Его́в утверже́нии си́лы Его́.

Кресто́м Твои́м, Христе́, / от дре́вния кля́твы свободи́л еси́ нас, / и сме́ртию Твое́ю естество́ на́ше му́чащаго диа́вола упраздни́л еси́: / воста́нием же Твои На стиховне стихиры воскресны, глас 4.́м ра́дости вся испо́лнил еси́. / Те́мже вопие́м Ти: // воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Хвали́те Его́на си́лах Его, / хвали́те Его́по мно́жеству вели́чествия Его́.

Твои́м Кресто́м, Христе́ Спа́се, / наста́ви нас на и́стину Твою́,/ и изба́ви На стиховне стихиры воскресны, глас 4. нас от се́тей вра́жиих, / воскресы́й из ме́ртвых, / возста́ви ны па́дшыяся грехо́м, / просте́р ру́ку Твою́, Человеколю́бче Го́споди, // моли́твами святы́х Твои́х.

Хвали́те Его́во гла́се тру́бнем: / хвали́те Его́во псалти́ри и гу́слех.

Оте́ческих Твои́х недр не На стиховне стихиры воскресны, глас 4. разлучи́вся, / Единоро́дный Сло́ве Бо́жий, / прише́л еси́ на зе́млю за человеколю́бие, / Челове́к быв непрело́жен, / и крест и погибель претерпе́л еси́ пло́тию, / безстра́стный Божество́м: воскре́с же из ме́ртвых, / безсме́ртие по́дал еси́ ро́ду челове́ческому, // я́ко На стиховне стихиры воскресны, глас 4. Еди́н Всеси́лен.


na-stroitelstvo-3-h-etazhnogo-3-h-podezdnogo-48-mi-kvartirnogo-zhilogo-doma-nahodyashegosya-po-adresu-penzenskaya-oblast-bessonovskij-rajon-s-bessonovka-ul.html
na-stroitelstvo-obekta-kottedzhnogo-poselka-klubnogo-tipa-lazurnij-bereg-g-zarechnij-sverdlovskoj-oblasti.html
na-stroitelstvo-zhilogo-maloetazhnogo-sekcionnogo-mnogokvartirnogo-doma-stroyashegosya-sozdavaemogo-po-adresu-moskovskaya-oblast-odincovskij-rajon-selskoe-po.html